Luottamustoimet

avopalvelujen johtokunnan jäsen 2009 -2012

koillis-alvarin puheenjohtaja 2012 -2016

kasvatus-opetuslautakunnan varajäsenenä 2004-2008

osaamis-elinkeinolautakunnan varajäsen 2008-2012

Teknologiakeskus Hermian hallituksen jäsen 2008-2012

Lääketieteen Teknologian Instituutti 2008-2010

Pispalan Sottiisin päätoimikunnan jäsen

Leki ry:n hallituksen puheenjohtaja 2010-2012

Uutiset

Yhteystiedot

Harri Uusi-Rajasalo
Hautalantie 15
33560 Tampere


harri.uusi-rajasalo@geneset.com


Mielipiteet ja arvot                                         ___

Ihmiset

Nuorten syrjäytymistä pitää ehkäistä kaikin keinoin
Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen sekä lasten ja vanhusten hoitoon liittyvät asiat on saatava kuntoon nopeasti. Terveydenhoidossa on arvioitava ulkoistamisen tarvetta ja riskejä; sitä ei saa viedä liian pitkälle. Jos terveyspalvelujen järjestäjät siirtyvät ulkomaalaisomistukseen, voivat hinnat hypätä nopeasti korkeiksi. Miten suurilla resursseilla, minkä tasoisilla palveluilla ja kenen tuottamana perusterveydenhoito saadaan järjestettyä?

Näitä asioita on mietittävä jatkossa. Nuorten syrjäytymiseen liittyen olen esittänyt koulun merkityksen korostamista. Peruskoulun yläasteelle viimeistään on saatava rakennettua tukioppilasverkosto toimimaan luotettavina tukihenkilöinä ja näin välittämään tarvittaessa tietoa nuorten ongelmista niitä ymmärtäville. Kokemusperäisesti tiedämme, että luokkakaverit ensimmäisinä tietävät nuorten ongelmista ja ovat näin avainasemassa matalan kynnyksen avun saamiselle.

Vanhusten asiat on nyt nostettu esiin ja niihin on vain löydettävä riittävät resurssit taloudellisesti. Vanhustenhoito on saatu läpinäkyvämmäksi. Meillä on selkeät kohteet ja tieto siitä, mitä pitää parantaa. Omaishoitajien työ on arvokasta ja raskasta. Omaishoitajan aseman parantamiseen täytyy löytyä yhteistä tahtoa, jotta palvelut saadaan riittävälle tasolle: lomat, palkat, sairaslomat yms. Kaikissa näissä tapauksissa yhteiskunta säästää moninkertaisesti laitoshoitoon verrattuna.

 

Energia

Energia ja sen riittävyys, sekä siedettävä hinta askarruttavat monia, eikä syyttä.

Olen sähkö- ja energia-asioiden asiantuntija ja varmuudella voin sanoa, että tulevaisuudessa energian, niin sähkön kuin lämmityksenkin hinta nousee jopa kaksinkertaiseksi. Emme valitettavasti voi sille mitään. Meillä tamperelaisilla on kuitenkin yksi etu, niin kauan kuin omistamme kaupungin sähkölaitoksen meillä on mahdollisuus palauttaa ainakin osa tuotosta kaupungin kassaan. Sähkölaitoksen osakkeita ei pidä myydä lyhytnäköisen voiton tavoittelun huumassa.

Meidän tulee kehittää vaihtoehtoisia energian tuotantoratkaisuja ja tukea esimerkiksi kotitalouksien siirtymistä öljylämmityksestä biopohjaisiin lämmitysratkaisuihin. Tosiasia on, että taloudellisesti talteen otettavat öljyvarat ehtyvät seuraavien neljän-, viidenkymmenen vuoden kuluessa ja tuona aikana meidän on löydettävä korvaavat ratkaisut.

Tulevaisuuden ratkaisu tulee toivottavasti olemaan fuusioydinvoimala jonka polttoainelähteet olisivat käytännössä rajattomat ja laitosten käyttö riskitöntä. Fuusioydinvoimalan kehittämiseen voi kuitenkin mennä vielä jopa 50 vuotta joten tämä aika on pärjättävä esimerkiksi biopohjaisilla polttoaineilla

Henkilökohtaisesti olen työssäni kehittänyt uusiutuvan energiatuontantomuodon ratkaisuja sekä puhtaille biomassoille, että jätteille. Nämä ratkaisut perustuvat termiseen kaasutukseen, joka on tehokkain tapa tehdä biomassoista sähköä ja lämpöä sekä ympäristöystävällisin tapa hyödyntää jätteitä. Katso www.geneset.com

 

Ympäristö

Tampereen kaupunki esittäytyy ympäristöajattelun kärkikaupunkina, ainakin mitä tulee kaupunkistrategiaan. Erityisesti tämä korostuu kaupunkisuunnittelun osalta. Valitettavasti kaupungin toiminta on niin laaja-alaista, että ne jotka suunnittelevat eivät käytännössä valvo ympäristöasioita. Tästä syystä meidän tulisi toteuttaa kunnon ympäristöohjelma kaupungin tarpeisiin siten, että eri yksiköt sitoutetaan siihen ja tehdään ympäristöajattelu osaksi arkipäivän toimintaa.

Ympäristöasioiden huomioiminen kuuluu meille jokaiselle ja sitä voidaan toteuttaa mm. säästämällä energiaa, kuten huolehtimalla valojen sammuttamisesta ja vältetään kodin elektroniikan valmiusasennossa pitämistä.

Me olemme energiaintensiivinen kansakunta johtuen meidän teollisuuden aloistamme ja tästä syystä hiilidioksidipäästöt ovat osa ympäristöongelmaamme ja vaikuttavat kasvihuoneilmiöön. Täytyy kuitenkin muistaa, että Suomen noin 70 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt verrattuna koko maapallon 25miljardin tonnin hiilidioksidipäästöihin eivät tee Suomesta erityistä ongelmamaata. Suomessa näihin asioihin kiinnitetään erityistä huomiota ja viranomaisvalvonta toimii. Meidän tulee muistaa, että teollisuutemme kilpailukyky on myös tärkeä asia työpaikkojen säilymisen suhteen.

 

Kaavoitus

Kaavoitusta pitää kehittää edelleen siten, että se palvelee rakentamisen tarvetta ja huomioi ihmisten tarpeet eri asumismuotojen osalta. Toiminnan uudelleen organisointi, vastuiden määrittäminen, realistiset aikataulut ja niiden valvonta. Kaavoituksen edelleen ulkoistaminen ja ohjauksen säilyttäminen valtuustolla. Parempi osallisten huomioon ottaminen ja sitä kautta valitusten vähentäminen.

Kaavoituksen seurauksia pitäisi osata muutenkin nähdä pitemmällä tähtäimellä: 
"Nykytyylillä kaavoitettaessa kaupungilta palaa valtavasti rahaa infran tekemiseen: esimerkiksi Ratinan rannan perustamiskustannuksia ei tajuttu, kun asiasta päätettiin valtuustossa. Päättäjillä ei ole aina tajua päätöstensä seurauksia - valtuutettuna toimiminen ei ole aina "humanistin hommaa".

Linnainmaalla on myyty kauppaketjuille tontteja halvalla. Tonteista olisi asuntoja kaavoittamalla saatu parempi hinta - ja lisäksi kauppoja enemmän tarvittavia asuntoja ihmisille.

"Kauppi-Niihaman kaava osoitti, että minulla on kykyä ajaa asioita - pystyn hoitamaan asioita! Peräänkuulutan oikeudenmukaisuutta: oikeita asioita ja ihmisiä pitää puolustaa."

Pidän erittäin tärkeänä sitä, että yksityisiä ihmisiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaavoitusasioissa, ja heitä on kohdeltava kunnioittavasti heidän hoitaessaan yksityisesti omia rakennushankkeitaan. Mielivaltainen ja epäasiallinen kohtelu on lopetettava.

 

 

Tunneli ja liikenne

Totesin jo neljä vuotta sitten, että ei se liikenne siellä tunnelissa suju yhtään paremmin kuin maan pinnalla mikä tosiasia on jo nähty. Ruuhkia tulee edelleen, vain paikat muuttuvat. Lisäksi unohtui rakentaa muutama liittymä ja silta. Veronmaksajathan ne aina korjaa poliitikkojen virheet. Lopulliset todelliset kustannukset kaatuvat Tampereen kaupungin, eli asukkaiden maksettaviksi.

Antaisin bussiliikenteelle enemmän tukea:
"Pikaraitiotie-idean synnyttyä TKL:n tukia alettiin supistaa. Minusta olisi tarpeen kokeilla, miten esimerkiksi kuukauden koeajaksi puolitettu tai kokonaan poistettu lipputaksa purisi: siirtyisivätkö ihmiset omista autoistaan busseihin?"

Muutama vuosi sitten Vaasassa kokeiltiin lipputaksojen puolittamista ja tuloksena matkustajamäärät kaksinkertaistuivat.