Luottamustoimet

avopalvelujen johtokunnan jäsen 2009 -2012

koillis-alvarin puheenjohtaja 2012 -2016

kasvatus-opetuslautakunnan varajäsenenä 2004-2008

osaamis-elinkeinolautakunnan varajäsen 2008-2012

Teknologiakeskus Hermian hallituksen jäsen 2008-2012

Lääketieteen Teknologian Instituutti 2008-2010

Pispalan Sottiisin päätoimikunnan jäsen

Leki ry:n hallituksen puheenjohtaja 2010-2012

Yhteystiedot

Harri Uusi-Rajasalo
Hautalantie 15
33560 Tampere

p. 0400 838 344

harri.uusi-rajasalo@geneset.fi


Tampereen puolesta                                659

Kauppi-Niihaman osayleiskaavan valmistelun osallisena vuosina 2000-2009 tulivat tutuiksi kaikki poliittiset tahot. Poliittisista puolueista ei valitettavasti ollut juuri apua. Tapulaiset sen sijaan auttoivat ja Pekka Paavolan kysyttyä mukaan vuoden 2004 kunnallisvaaleihin, vastasin kyllä. Tuloksena oli varavaltuutetun paikka, sekä muutamia mielenkiintoisia luottamustehtäviä.

Tapulaiseksi sovin mielestäni hyvin, sillä pystyn oman kokemukseni ja koulutukseni pohjalta tekemään päätöksiä ilman ulkoa päin tulevaa ohjausta.

Kahdentoista vuoden kokemus paikallispolitiikassa on osoittanut, että Tampereen puolesta valtuustoryhmä on toimiva: siellä keskustellaan avoimesti ja otetaan huomioon kaikkien mielipiteet.
Kukin valtuutettu on silti oikeutettu toimimaan oman näkemyksensä mukaisesti, pakottavia ryhmäpäätöksiä ei Tapussa tunneta.