Luottamustoimet

avopalvelujen johtokunnan jäsen 2009 -2012

koillis-alvarin puheenjohtaja 2012 -2016

kasvatus-opetuslautakunnan varajäsenenä 2004-2008

osaamis-elinkeinolautakunnan varajäsen 2008-2012

Teknologiakeskus Hermian hallituksen jäsen 2008-2012

Lääketieteen Teknologian Instituutti 2008-2010

Pispalan Sottiisin päätoimikunnan jäsen

Leki ry:n hallituksen puheenjohtaja 2010-2012

Yhteystiedot

Harri Uusi-Rajasalo
Hautalantie 15
33560 Tampere

p. 0400 838 344

harri.uusi-rajasalo@geneset.fi


Ehdokas Harri Uusi-Rajasalo  - 659 -

-RATIKKA PYSÄKILLE JA INVESTOINTI UUDELLEEN ARVIOITAVAKSI

-PALVELUT TURVATTAVA ENSIN

-TERVEYSPALVELUT TURVATTAVA KÄMMENNIEMESSÄ

Olen tulevissa kunnallisvaaleissa Tapun  ehdokkaana numerolla 659 ja toivon saavani tukea ja kannatusta mikäli koette minun oleva sopiva henkilö edustamaan teitä Tampereen päätöksenteossa seuraavan neljän vuoden aikana.

Seuraavassa muutamia teemojani:

Olen toiminut yrittäjänä Takahuhdissa kaksikymmentäviisi vuotta sähkö- ja energia-alalla. Minulla on diplomi-insinöörin koulutus Tampereen Teknillisestä Yliopistosta. Olen ollut mukana paikallispolitiikassa vuodesta 2004, jolloin olin ensi kerran ehdokkaana. Olen ollut luottamustehtävissä vuosien aikana lauta- sekä johtokunnissa. Viimeiset neljä vuotta toimin Koillis-alvarin puheenjohtajana.

Olen ensisijaisesti mukana vaikuttaakseni kaupungin kehitykseen myönteisesti ja huolehtimalla siitä, ettei kaupungin taloutta rasiteta liian suurilla ja kannattamattomilla investoinneilla, jotka joudutaan kokonaisuudessaan rahoittamaan lainarahalla kun samaan aikaan mietitään miten vanhustenhoitoon tai koulutukseen ei riitä rahoja. Kaupungin talous on kuralla ja nykyiset päättäjät eivät ymmärrä talouden lainalaisuuksia. Kaupungin taloudellinen tulos on ollut tappiollinen kymmeniä miljoonia ja sama jatkuu. Kaupungin vuosikatteen pitäisi hyvän talouden hoidon määritelmien mukaan kattaa poistot ja investoinnit ja tästä ollaan kaukana Tampereella.

Äänestäjät eivät ymmärrä välttämättä, että nuo suuret lainat, joita on otettu tunnelin rakentamiseen ja tullaan ottamaan ratikkahankkeeseen vaikuttavat talouteen vasta kun niitä aletaan lyhentämään. Nyt ne nakyvät vain taseessa lainoina. 

On nähtävissä, ettei suurin osa nykyisistä poliitikoista osaa yksinkertaisesti laskea asioita tai sitten he eivät yksinkertaisesti piittaa siitä miten suunnitellut ylisuuret investoinnit rahoitetaan. Me tarvitsemme investointeja turvaamaan kaupunkilaisten työllistymismahdollisuuksia mutta se ei saa tapahtua palveluiden huonontumisen kustannuksella. 

Ensisijaisesti on huolehdittava peruspalveluiden turvaamisesta, kuten perusterveydenhuolto, siten että hoitotakuu toteutuu. Ei se sote siirry maakuntatasolle ainakaan kahteen seuraavaan vuoteen, jos sittenkään. Uskon kaupungin hoitavan terveydenhuoltoon liittyvät asiat seuraavan valtuustokauden ajan. Lastensuojeluselvitykset on voitava toteuttaa hoitotakuun puitteissa, sillä Suomessa on liian monta huonoa kokemusta lastensuojeluun liittyvien toimenpiteiden laiminlyönneistä. Vanhusten kotihoito ja laitoshoito on saatava sellaiselle tasolle, ettei siihen tarvitse hakea parannusta yleisönosastokirjoituksilla. 

On ymmärrettävä, että kaikkia asioita ei vain voi toteuttaa yhdellä kertaa ja on kyettävä näkemään kaupungin tulorahoitus pitkällä aikavälillä ja on osattava suunnitella investointien rahoitus siten, ettei palveluiden laadusta tai määrästä tarvitse tinkiä. Ratikan rakentaminen voidaan arvioida uudelleen ja tarvittaessa siirtää jolloin voidaan paremmin turvata palvelut.

Kaupungin toimintaa on vuosikymmenet viety eteenpäin virkamiesjohtoisesti ja tämä johtuu siitä, etteivät nykyiset valtuutetut kykene ottamaan valtaa itselleen. Koulutukseni ja yli kahdenkymmenen vuoden kokemukseni yrittäjänä antaa minulle vahvuuden käydä itsenäisesti keskustelua vähintäänkin samalla tasolla virkamiesten kanssa ja ymmärtää talouden lainalaisuuksia.  

Tapussa minulla on mahdollisuus toimia itsenäisesti vakaumukseni ja omien arvovalintojeni pohjalta, eikä minun tarvitse noudattaa mitään ulkopuolisia ohjeita päätöksenteossa. Siis numerolla 659 saadaan tarvittavaa muutosta aikaiseksi.